Honlap használati feltételek és Adatkezelési tájékoztató

A szivugyunkadiabetesz.hu honlapot (a továbbiakban: "Honlap") a Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cégjegyzékszáma: 01-17-000552, képviseli: Oliver Rozboril, Ksenija Setlere és Dr. Fábián Zsolt) (a továbbiakban: "Társaság" vagy "Adatkezelő") üzemelteti.

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi Használati Feltételek és Adatkezelési Tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató), amelyek a Honlap minden látogatójára irányadók. A Honlap betöltésével, a regisztrációval, a Honlapra történő belépéssel és annak használatával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen Tájékoztató és annak az Ön látogatása idején mindenkor hatályos módosításai Önre nézve kötelezők és vállalja azok betartását. Amennyiben nem ért egyet a Tájékoztatóval, kérjük, ne használja a Honlapot. A Társaság a jelen Tájékoztatót bármikor, az Ön kifejezett tájékoztatása nélkül is módosíthatja a szövegének frissítése révén, és mert az ilyen módosítások is kötik Önt, ezért javasoljuk Önnek a Tájékoztató időről időre történő ismételt ellenőrzését.

A cookie (süti) tájékoztató itt érhető el: https://www.szivugyunkadiabetesz.hu/index/cookie-szabalyzat 

I. Szerzői jogok

1. Felhasználás

Ezen Honlap tartalma a Boehringer Ingelheim cégcsoport tulajdonát képezi és szerzői jogi védelem alatt áll. A Honlapon található dokumentumok (pl. képzési anyagok, összefoglalók) szabadon felhasználhatóak, amennyiben (1) minden másolaton szerepel a szerzői jogi figyelmeztetés, valamint jelen engedélyt is feltüntetik; (2) a Honlapról származó dokumentumok kizárólag információs, média és nem-kereskedelmi, valamint személyes célú használata biztosított, a dokumentumokat pedig nem másolják át és nem teszik közzé számítógépes vagy hagyományos kereskedelmi médiumok felületén, nagy nyilvánosság részére nem közvetítik azokat; (3) a dokumentumokat nem módosítják, és azokat semmilyen formában nem dolgozzák át.

A dokumentumok bármilyen más célú felhasználása, illetve a Honlap egyéb tartalmainak (különös tekintettel az azon található videók) felhasználása szigorúan tilos és polgári jogi, illetve büntetőjogi következményeket vonhat maga után. A jogszabályok megsértői ellen eljárás indul.

A fenti engedély nem vonatkozik a boehringer-ingelheim.com webhely, illetve semmilyen más, a Boehringer Ingelheim csoport valamelyik másik tagvállalata által birtokolt, üzemeltetett, bérelt vagy ellenőrzött honlap megjelenésére és elrendezésére. Ezeknek a honlapoknak az elemeit szerzői, márkanév, tisztességtelen verseny elleni és egyéb jog védi, ezért sem részben, sem egészben nem másolhatók vagy imitálhatók. A Boehringer Ingelheim webhelyén található egyetlen kereskedelmi név, márkanév, embléma, grafika, hang vagy kép sem másolható, illetve továbbítható az adott jogokat birtokló Boehringer Ingelheim cég kifejezett előzetes jóváhagyása nélkül.

2. Szerzői jogi figyelmeztetés

Copyright © 2022 Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Magyarországi Fióktelepe. Minden jog fenntartva!

A mások részére meg nem adott jogokat fenntartjuk magunknak.

3. Márkajelzésekkel kapcsolatos figyelmeztetés

A Boehringer Ingelheim megjelölés, továbbá a Boehringer Ingelheim termékeinek itt használt márkanevei – bármilyen betűtípussal írva, a ® jel használatával és e nélkül is – a Boehringer Ingelheim cégcsoport tagjainak márkajelzései. A cégek és termékek itt használt neve az adott név tulajdonosának márkajelzése lehet. Ezen márkajelzések, a Boehringer Ingelheim név és a logó engedély nélküli, vagy a megadott engedély feltételeitől eltérő használata szigorúan tilos és jogszabályba ütköző.

Az itt megemlített termékek minden országban más-más márkanévvel, címkével, csomagolással és minőséggel rendelkezhetnek. Amennyiben felvilágosításra van szüksége, forduljon Társaságunkhoz.

II. Felelősségi szabályok

1. Jognyilatkozat

Minden erőfeszítést megtettünk, hogy a Honlapon helytálló és friss információkat tegyünk közzé. Azonban a Boehringer Ingelheim cégcsoport és / vagy beszállítói nem garantálják a dokumentumokban foglalt információk és a hozzájuk tartozó képi elemek bármilyen célra való megfelelőségét. Minden dokumentumot és képi elemet erre vonatkozó felelősség nélkül közlünk. A Boehringer Ingelheim cégcsoport és / vagy beszállítói ezennel minden garanciát és feltételt elutasítanak ezzel az információval kapcsolatban, beleértve a forgalmazásra, felhasználhatóságra, névre és tiszteletben tartásra vonatkozó garanciákat és feltételeket. Mindenfajta hozzáférés és az adatok használata, valamint azok tartalma a felhasználó felelőssége. A Boehringer Ingelheim cégcsoport és / vagy beszállítói semmilyen esetben sem tehetők felelőssé közvetlen vagy közvetett károkozásért, vagy adat-, profit- és használati lehetőség elvesztéséből eredő kárért, függetlenül attól, hogy ez a szerződési pontokat betartva, gondatlanságból, vagy más jogtalan cselekedet eredményeként, a Honlapon található információk használatával vagy továbbadásával következett be.

A Honlapon található valamennyi információ csupán tájékoztató jellegű, nem tekinthető befektetésre ösztönző felhívásnak, hirdetésnek vagy nyilvános ajánlattételnek, továbbá nem helyettesíti a képzett és felkészült egészségügyi dolgozók szakmai tudását.

A gyógyszerészeti termékekről szóló dokumentumok használata nem helyettesíti az orvossal vagy más egészségügyi dolgozóval való konzultációt. Ha valamilyen egészségi problémával kapcsolatban felvilágosításra van szüksége, forduljon orvosához! 

A szerveren található dokumentumok és képi elemek szakmai pontatlanságokat vagy elírásokat tartalmazhatnak. Az itt található információkat rendszeresen módosítjuk. A Boehringer Ingelheim cégcsoport és / vagy beszállítói az itt található termékekkel vagy programokkal kapcsolatban bármikor végezhetnek fejlesztéseket vagy változtatásokat.

A Honlap Magyarország területére vonatkozóan tartalmaz információkat. A Társaság nem garantálja, hogy a felhasználó lakóhelyén elérhető az összes termék.

Mivel a Társaság nem tudja garantálni sem szervere, sem a szerver internet kapcsolatának folyamatos működését, sem kizárni a szerverhez való harmadik fél általi hozzáférés lehetőségét, így a Társaság nem vállal felelősséget a szerver esetleges meghibásodásából, elérhetetlenné válásából, a Honlap tartalmának harmadik fél általi megváltoztatásából származó károkért.

2. A Honlapon található szoftverekre, dokumentumokra és szolgáltatásokra vonatkozó figyelmeztetések

A Boehringer Ingelheim cégcsoport és / vagy beszállítói semmilyen esetben sem tehetők felelőssé közvetlen vagy közvetett károkozásért, vagy adat-, profit- és használati lehetőség elvesztéséből eredő kárért, függetlenül attól, hogy ez a szerződési pontokat betartva, gondatlanságból vagy más jogtalan cselekedet eredményeként, a Honlapon található szoftverek, dokumentumok használatával vagy továbbadásával, szolgáltatások vagy információk megfelelő vagy elégtelen biztosításával következett be.

3. Más honlapokra mutató hivatkozások

Az itt található linkekre kattintva elhagyhatja a Honlapot. A hivatkozott honlapok nem tartoznak a Boehringer Ingelheim cégcsoport fennhatósága alá, a cégcsoport nem vállal felelősséget a hivatkozott oldalak tartalmáért, a rajtuk található linkekért, vagy a honlapokon végzett változtatásokért. A Boehringer Ingelheim cégcsoport nem vállal felelősséget a hivatkozott honlapok tartalmáért. Ezeket a linkeket kizárólag a Honlap használatának megkönnyítéséért adjuk meg, azok megadása nem jelenti a Boehringer Ingelheim csoport támogatását.

4. Gyógyszermellékhatások (farmakovigilancia)

Felhívjuk a figyelmet, hogy a gyógyszeralkalmazás kapcsán tapasztalt mellékhatások bejelentésére lehetőségük van a betegeknek, hozzátartozóiknak, illetve bárkinek, akinek a gyógyszerhasználattal feltételezhetően összefüggő nemkívánatos hatás a tudomására jut. A gyógyszerek alkalmazásával összefüggésbe hozható mellékhatás gyanúja itt jelenthető: OGYÉI (https://ogyei.gov.hu/betegeklakossag/)

III. A Honlap használata

1. A Honlap használatának általános szabályai

A Honlap használata során bizonyos adatok, így a böngészője által továbbított információk (IP-cím, sütik, a hivatkozó weboldal, dátum és időpont, a megtekintett tartalom) elmentésre kerülnek. Amennyiben ezek az információk személyes adatoknak minősülnek, úgy – hacsak Ön ettől eltérő felhasználást nem engedélyezett – az ilyen adatokat kizárólag a Honlap használatára (ideértve a karbantartási célokat, pl. a támadások megakadályozását), statisztikai célokra és/vagy az Önnel kötött megállapodás teljesítésére használjuk fel.

A Boehringer Ingelheim cégcsoport emellett az ilyen információkat anonimizált formában szükség szerint felhasználja a webhely továbbfejlesztésére is. Ezzel kapcsolatban további információt talál a "Sütik" című részben.

A Honlap zárt részére vonatkozó különleges szabályok

2. Általános tájékoztatás

A Honlap egy része zárt felületű, ahhoz csak a regisztrált személyek férhetnek hozzá, tekintettel arra, hogy az tartalmazhat olyan információkat, melyet jogszabályi előírások miatt a Társaság nem tehet laikusok számára hozzáférhetővé. Regisztrálni - a megfelelő szakképesítés igazolását követően - kizárólag azon egészségügyi szakemberek (gyógyszer rendelésére jogosult személyek – HCP-k) jogosultak, akiket a Társaság a Honlap zárt részének használatára meghív, vagy aki oda megfelelő azonosítást követően sikeresen regisztrál.

3. Regisztráció a Honlap zárt részére

A Társaság azon Érintettek számára, akik szóban a Társaság felé érdeklődésüket fejezték ki a Honlap használata iránt, e-mailben meghívót küld. A meghívóban szereplő linkre kattintva érhető el a regisztrációs felület. Meghívó hiányában az arra jogosultak (HCP-k) a regisztrációs felület kitöltésével regisztrálhatnak.

A Honlapra történő regisztráció során a Boehringer Ingelheim személyes adatokat kér Öntől (a teljes nevét, felhasználónevét, e-mail címét, választott jelszavát, pecsétszámát, szakterületét és munkahelyének címét település szintjén). Az Ön által megadott személyes adatok alapján ellenőrzésre kerülhet, hogy Ön, mint gyógyszer rendelésére jogosult személy valóban jogosult-e a Honlap használatára, tekintettel arra, hogy a Honlap olyan információkat is tartalmaz, mely kizárólag gyógyszer rendelésére jogosult személyek részére tehető hozzáférhetővé.

4. További szabályok

A regisztrációval Ön elfogadja a jelen Tájékoztatót és hozzájárul adatainak az itt meghatározott célú kezeléséhez. 

A Honlapra történt regisztráció során megadott személyes adatok pontosságáért, valódiságáért a regisztráló személy felelős. Az adatokban bekövetkező változást a felhasználó legfeljebb a változás bekövetkeztétől számított öt (5) napon belül köteles jelezni. A felhasználó a regisztráció során megadott adatait szükség esetén a fiókja/profilja szerkesztésével módosíthatja, vagy úgy, hogy e-mailben kéri az adatai módosítását a dataprotection.hu@boehringer-ingelheim.com e-mail címen. Adatai kezelésére, és a velük kapcsolatos adattulajdonosi jogokra vonatkozóan további információt az "adatvédelmi nyilatkozat" című részben talál.

A Honlapra regisztráló felhasználók tudomásul veszik, hogy amennyiben a regisztráció során megadott személyes adataik nem felelnek meg a valóságnak, vagy a Boehringer Ingelheim cégcsoport a Honlap használata során visszaélésre utaló jeleket tapasztal, úgy jogosult az érintett fiókot törölni, és a Honlapot a felhasználó részére a továbbiakban elérhetetlenné tenni. Amennyiben Ön adatainak más célú kezelésére is adott hozzájárulást, úgy a fiók törlése ezen hozzájárulások alapján kezelt adatokat nem érinti.

Ön kizárólagosan felelős a regisztrációjának és belépési kódjának használatáért és kezeléséért, illetve az Ön azonosítója alatt megvalósított honlaphasználatért. Belépési azonosítóit és kódját másnak nem adhatja ki, nem adhatja el, és nem adhatja más használatába. Ön köteles a Boehringer Ingelheim-et haladéktalanul tájékoztatni, ha az Ön azonosítóival jogosulatlan hozzáférést tapasztal, mely esetben az általunk adott instrukciókat követnie kell. Az ennek elmulasztásából fakadó kárért a Boehringer Ingelheim cégcsoport felelősséggel nem tartozik. 

5. Kérdések és visszajelzések

A dokumentumok tartalmával kapcsolatos kérdések és válaszok tartalma nem minősül bizalmasnak; a Boehringer Ingelheim cégcsoport semmilyen kötelezettséggel nem rendelkezik a válaszokkal kapcsolatban, azokat mások számára szabadon használhatja, nyilvánosságra hozhatja és terjesztheti.

A Honlap használatáról feljegyzés készülhet. A Boehringer Ingelheim cégcsoport ezt az információt statisztikai célokra használhatja, amivel a Honlap működését és az általa nyújtott szolgáltatás minőségét javíthatja. Kérjük, amennyiben nem fogadja el a Tájékoztatót, ne használja a Honlapot.

6. A Honlap célja

A Honlap célja, hogy szakértők közreműködésével hiteles és naprakész információkat adjon a 2-es típusú cukorbetegségről, támogassa az egészséges életmódot és a szövődmények megelőzését videók, tájékoztatók és egyéb oktatási anyagok elhelyezésével.

IV. Adatvédelmi rendelkezések, sütik

A Boehringer Ingelheim nagyon komolyan veszi az Ön személyes adatainak védelmét. A személyes adatok gyűjtésének és feldolgozásának jellege, köre és célja a felhasználó Honlapon tett látogatása során végrehajtott tevékenységétől függ. A személyes adatok gyűjtése és feldolgozása ugyanakkor minden esetben kizárólag a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik. A személyes adatok kezelésére a következő rendelkezések vonatkoznak.

1. Adatkezelő adatai

cégnév: Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Magyarországi Fióktelepe

székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.

cégjegyzékszám: 01-17-000552

képviseli: Oliver Rozboril, Ksenija Setlere és Dr. Fábián Zsolt fióktelep-vezetők

e-mail: dataprotection.hu@boehringer-ingelheim.com

tel.: +36 1 299 8900

Amennyiben a jelen Tájékoztatóval, vagy az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne, kérem forduljon hozzánk bizalommal a fenti elérhetőségek bármelyikén.

2. Általános rendelkezések

A jelen Tájékoztatóban alkalmazott fogalmak megfelelnek a hatályos jogszabályi előírások – így különösen: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) – által meghatározott fogalmaknak.

Adatkezelő az általa alkalmazott adatkezelések során a mindenkor hatályos jogszabályi előírások és adatkezelési alapelvek maradéktalan betartásával jár el.

3. A Honlap használata során megvalósított egyes adatkezelések

A Honlap használata, vagy bármilyen egyéb, a Honlappal kapcsolatos tevékenység kapcsán megvalósuló személyes adatkezelés az Adatkezelő részéről az Érintett (akár a Honlap használatában, mint tevőleges cselekedetben megnyilvánuló) előzetes hozzájárulásán alapul.

a) Az adatkezelés céljai, jogalapja és időtartama:

Adatkezelés célja Érintett adatok Jogalap Megőrzési idő
Honlap használata IP cím hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pont) hozzájárulás visszavonása
Az esetleges mellékhatás-figyelésre és bejelentésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítse mellékhatás bejelentés esetén az ezzel kapcsolatos adatok jogi kötelezettség teljesítése (különös tekintettel az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek farmakovigilanciájáról szóló 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelet 2. § a) pontjára)(GDPR 6. cikk (1) c) pont) jogszabályi előírásokban foglalt határidőig (jelenleg: bejelentéstől számított 5 év).
Információkérés a Társaságtól Az információkérésben Ön által megjelölt adatok hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pont A hozzájárulás visszavonásáig, de nem tovább, mint a válasz megadása, kivéve, ha más jogalap szerint az Adatkezelő az adatot tovább kezeli, melyről Ön tájékoztatást kap (pl. ha az információkérés egyben mellékhatás bejelentésnek is minősül).

Az adatkezelés/hozzájárulás megtagadásának lehetséges jogkövetkezményei: a Honlap használhatóságának és funkcionalitásának csökkenése, releváns információk biztosításának elmaradása, információkérés esetén a válasz elmaradása. Az adatok megadása fő szabály szerint nem előfeltétele szerződés megkötésének.

b) Adattovábbítás, hozzáférés, az adatok tárolása:

Személyes adatokat harmadik féllel az alábbiak szerint oszthatunk meg:

i. Szabályozó hatóságokkal szembeni bejelentési kötelezettség és jogérvényesítés

Miután gyógyszeripari vállalat vagyunk, meghatározott és különleges szabályok vonatkoznak ránk, amilyen például a gyógyszerek mellékhatásainak engedélyezés utáni figyelése (farmakovigilancia). Ezek között vannak olyanok, amelyek megkövetelik tőlünk, hogy az Önök által beküldött jelentéseket az egész világon haladéktalanul továbbítsuk a szabályozó hatóságokhoz és más hatóságokhoz (adott esetben az Európai Uniótól eltérő adatvédelmi szinttel rendelkező országokba is). A hatóságoknak csak akkor adunk ki személyes adatokat, ha jogszabály kötelez rá.

Saját és harmadik felek jogainak védelme érdekében jogbirtokosok, tanácsadók, hatóságok számára is adhatunk át a jogszabályi előírások betartása mellett adatokat.

ii. Szolgáltatók, alvállalkozók

A személyes adatok jelen adatvédelmi tájékoztatóban ismertetett módon való kezelése érdekében külső szolgáltatókat veszünk igénybe. Ezen szolgáltatók az adatokat a tőlünk kapott utasítások alapján számunkra, és a felügyeletünk mellett kezelik az adatvédelmi nyilatkozatban írottak szerint.

Ezen szolgáltató:

DIALOG Egészség Kommunikációs és Tanácsadó Kft. (székhelye: 1033 Budapest, Hévízi út 6/E.; cégjegyzékszám: 01-09-905486; képviseli: Sebestyén Viktor László ügyvezető)

iii. Boehringer Ingelheim cégcsoportbeli tagvállalatok

Nemzetközi vállalatcsoport lévén, más Boehringer Ingelheim vállalatokat is bevonunk adatkezelési folyamatainkba. Ezek a csoportba tartozó vállalatok kizárólag az adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célból kezelik az adatokat.

iv. Adatok átadása az Európai Unión kívüli fogadó félnek

Adattovábbításra harmadik országba megfelelőségi határozat, ennek hiányában megfelelő vállalati garanciák, általános adatvédelmi kikötések vagy az adott helyzetre jogszabály által biztosított eltérések, végső soron pedig az Érintett hozzájárulásával kerülhet csak sor. Az adattovábbítás jogszerűségéért és az adatok biztonságáért az Adatkezelőt teljeskörű felelősség terheli.

v. Adattovábbítás

Az Adatkezelő nem értékesíti, nem osztja meg, nem továbbítja és nem adja bérbe a Honlap révén megszerzett információkat.

vi. Adatbiztonság

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

  • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
  • csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
  • az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjanak az adatok biztonságáról;
  • gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

vii. Adatok fizikai tárolása

A Honlap által rögzített adatok a Netidea Kft. (székhely: 1121 Budapest, Bazin utca 13.; cégjegyzékszám: 01-09-878143; adószám: 13883032-2-43; képviseli: Pál András ügyvezető) által üzemeltetett külön szerveren kerülnek tárolásra. A szerver fizikailag a 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 13. címen található.

4. Webnaplózás

A webhely használata során bizonyos adatok, így a böngészője által továbbított információk (IP-cím, sütik, a hivatkozó weboldal, dátum és időpont, a megtekintett tartalom) elmentésre kerülnek. Arra használjuk ezeket, hogy Önnek lehetővé tegyük a Honlap használatát és szükség esetén áttekintsük és érvényesítsük a magunk és harmadik fél jogait, ha a jogszabályi előírások vagy felhasználási feltételeink, illetve harmadik fél jogainak megsértésére került volna sor. Az eljárás jogi alapja a GDPR 6. cikkének (1) f) pontja.

Az Adatkezelő emellett az ilyen információkat anonimizált formában szükség szerint felhasználja a webhely továbbfejlesztésére is. Ezzel kapcsolatban további információt talál a "Sütik" c. részben.

5. Sütik

A Honlap egyes alkalmazásai kis szöveges információs fájlokat, ún. cookie-kat (süti) használnak, amelyek a felhasználók azonosításának és további látogatásának megkönnyítése érdekében a látogatók merevlemezén tárolódnak és névtelen adatokat gyűjtenek. Az oldal felhasználója meghatározhatja, hogy kívánja-e fogadni a cookie-kat vagy sem, illetve kapjon-e értesítést arról, ha a megtekintett oldal cookie-t küld számára.

A böngészés során az Ön IP-címét, böngészőjének típusát, illetve a hozzárendelt ún. cookie-azonosítót naplózzuk. Ezen adatokat a Honlap karbantartásához, statisztikai adatainak kimutatáshoz, a Honlap fejlesztéséhez tároljuk és dolgozzuk fel.

Amennyiben Ön erre engedélyt ad, hozzájárul ahhoz, hogy az így közvetített információt a Honlap a működtetés céljából felhasználja. Ne feledje, amennyiben e beállításon változtat, tehát nem engedélyezi a cookie-k fogadását, abban az esetben a Honlap egyes szolgáltatásai nem, vagy korlátozottan lesznek igénybe vehetőek.

A cookie önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, csak a visszatérő látogató gépének felismerésére alkalmas.

A Honlap által használt sütikről és a kapcsolódó adatkezelésről bővebb információkat a https://www.szivugyunkadiabetesz.hu/index/cookie-szabalyzat linken talál. 

6. Az Érintett jogai

Az Érintettet az adatkezelés kapcsán az alábbi jogosultságok illetik meg:

a) Átlátható tájékoztatáshoz való jog: az adatkezelést megelőzően és közben is joga van az Érintettnek arra, hogy a kezelt adatokról és az adatkezelésről magáról is tájékoztatást kapjon, ennek része a jelen Tájékoztató is;

b) Tárolt adatokhoz való hozzáférés joga: az Érintett jogosult arra, hogy információt kérjen a róla tárolt adatokról és az adatkezelés egyes elemeiről (különösen: adatkezelés léte, célja, jogalapja, kezelt adatok köre, adatkiadás harmadik személyek részére, adattárolási idő, joggyakorlások módja, jogorvoslati lehetőségek, adatforrás, profilalkotás, automatizált döntéshozatal, garanciák, stb.);

c) Helyesbítéshez való jog: téves adat esetén az Érintett kezdeményezheti az adat helyesbítését;

d) Törléshez (elfeledtetéshez) való jog: az Érintett kérheti az adat törlését, ha:

az adatra nincs szükség abból az eredeti célból, amiért azt gyűjtötték

az Érintett az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását visszavonja

az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs más ok, jogalap az adatkezelésre

az adatkezelés jogellenes

jogi kötelezettség előírja a törlést

az adatgyűjtésre információs társadalommal összefüggő szolgáltatás kínálásával kapcsolatban került sor;

e) Tiltakozáshoz való jog: közérdekű vagy jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben az Érintett tiltakozhat; ebben az esetben az Adatkezelő csak akkor jogosult az adatot továbbra is kezelni, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek az Érintettel szemben elsőbbséget élveznek, vagy jogi igényérvényesítéshez kapcsolódnak. Közvetlen üzletszerzési célból történő adatkezeléssel szemben bármikor lehet tiltakozni, és tiltakozás esetén az adat nem kezelhető tovább;

f) Adatkezelés korlátozásához való jog: jogellenesen kezelt adatok esetén, illetve a jogszabály által megengedett egyéb esetekben kérhető az adatkezelés korlátozása;

g) Adathordozhatósághoz való jog: automatikus adatfeldolgozással kezelt, hozzájáruláson vagy szerződésen alapuló adatkezelés esetén az Érintett jogosult az általa megadott adatok kiadását kérni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, és az adatot tetszés szerint továbbíthatja;

h) visszavonás joga: az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Érintett a dataprotection.hu@boehringer-ingelheim.com e-mail címre vagy az Adatkezelő 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10. szám alatti postacímére küldheti meg írásban. Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a hatályos jogszabályi előírások értelmében adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles, de a fenti elérhetőségeken megbízott adatvédelmi felelős áll az Érintettek rendelkezésére.

Adatkezelő jogosult az Érintett beazonosítására a válaszadást megelőzően (annak ellenőrzése érdekében, hogy a kérés az arra jogosulttól származik-e). Az Érintett Adatkezelő által nyilvántartott e-mail címéről beérkező megkereséseket Adatkezelő úgy tekinti, hogy az az Érintettől származik. Egyéb formában beérkező kérések esetén Adatkezelő jogosult az Érintettet más módon hitelesíteni (pl. megadott telefonszámon szóban érdeklődni az írásbeli kérelem valóságtartamáról, szóbeli felkérésre írásbeli megerősítést kérni, vagy más, megfelelő beazonosítást kezdeményezni).

Az Adatkezelő a beérkezett kérelmeket megvizsgálja, és azokat haladéktalanul, de nem később, mint egy hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi, vagy azt (indokolással ellátva) elutasítja. Adatkezelő a döntés eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja. A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeiknek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Érintett az adatkezeléssel szemben bármikor élhet észrevétellel, panasszal az Adatkezelőnél a fent megadott elérhetőségeken. Ezen kívül Érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására is az Adatkezelő székhelye vagy az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróságon, mely eljárás illetékmentes, és melynek során a bíróság soron kívül jár el. A fentieken túlmenően panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság előtt.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét. Erre tekintettel Adatkezelő kéri az Érintetteket, hogy bármely, az Adatkezelő által rögzített személyes adataiban bekövetkezett változásról az Adatkezelőt a lehető leghamarabb tájékoztatni legyenek szívesek.

"Hogy vagy?"
Tesztünkből kiderül